Disclaimer

disclaimer SkiMaquis

Disclaimer. De website www.wintersportdeluxe.nl (de “Website”) is eigendom van WintersportDeluxe B.V. (hierna te noemen “WintersportDeluxe”), een onderneming met adres Koos Speenhofflaan 38 te Beverwijk. WintersportDeluxe staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81033540.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Inhoud Website

WintersportDeluxe behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan jou te hoeven doen.

WintersportDeluxe besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is WintersportDeluxe niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen jou en WintersportDeluxe.

Aansprakelijkheid

WintersportDeluxe is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor jouw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen jou en WintersportDeluxe tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

WintersportDeluxe is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en WintersportDeluxe is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is WintersportDeluxe niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. WintersportDeluxe aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij WintersportDeluxe voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WintersportDeluxe is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Foto's

Heb je het vermoeden dat wij jouw foto gebruiken, neem dan contact met ons op via 0251 - 760 860 of info@wintersportdeluxe.nl.

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kun je contact opnemen met WintersportDeluxe via info@wintersportdeluxe.nl