Reizen in tijden van corona

COVID-19 WintersportDeluxe SkiMaquis

Reizen in tijden van corona?

De bergen lenen zich uitstekend voor een sportieve vakantie met voldoende ruimte voor iedereen. Juist daarom kies je voor een onvergetelijke vakantie in de sneeuw. WintersportDeluxe organiseert reizen naar de mooiste plekjes in de Franse, Oostenrijkse & Zwitserse sneeuw. Het is belangrijker dan ooit jouw reis onder te brengen bij een degelijke reisorganisatie. Zo ben je niet alleen verzekerd van een reis die georganiseerd is door kenners, maar ook van een organisatie die haar zaken financieel op orde heeft en direct actie neemt als dat nodig is. En dat altijd zonder jouw wensen uit het oog te verliezen.

COVID-19 beleid

WintersportDeluxe volgt het COVID-19 beleid van haar partners, indien van toepassing. Ook in geval van een mogelijk andere pandemie volgt WintersportDeluxe het beleid van haar partners. Daarnaast zijn de onderstaande bepalingen van toepassing:

1. Het kan voorkomen dat de Reiziger en WintersportDeluxe de reisdatum omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.
2. De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende (gezondheids-) eisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger. Je kunt pas kosteloos annuleren indien er aanzienlijke gevolgen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
3. Eventuele maatregelen kunnen effect hebben op je reis, zoals het verplicht moeten afnemen van een PCR-test of antigeen-test, afstand houden, het verplicht moeten dragen van een mondkapje en/of een QR-code kunnen overleggen. De ten tijde van de reis geldende maatregelen kunnen verder gaan dan tijdens de boeking bekend was.
4. Maatregelen kunnen invloed hebben op de reisbeleving, zo kunnen bepaalde faciliteiten of openbare aangelegenheden gesloten of beperkter open zijn, er kan een avondklok gelden wat kan betekenen dat winkels, horeca en andere gelegenheden beperkter open zijn, niet-essentiële winkels kunnen gesloten zijn, er kan een avondquarantaine of gehele quarantaine worden opgelegd wat betekent dat personen niet vrij zijn om te reizen of de accommodatie niet mogen verlaten, of er geldt een quarantaineplicht indien Reiziger of Medereiziger besmet blijkt te zijn met COVID-19 tijdens de reis.
5. Overheden kunnen eisen stellen aan het gevaccineerd zijn en daar ook privileges aan koppelen. De geldigheid van vaccinaties kan beperkt zijn en ook tussentijds wijzigen. Dienstverleners kunnen aanvullende eisen stellen.
6. Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.
7. De overheid vereist dat wij je informeren over de (financiële) risico’s van reizen bij code oranje. Je boekt wellicht naar een land die door de Nederlandse overheid als code oranje is aangemerkt. Dat betekent niet dat je niet mag reizen, maar dat niet-essentiële reizen worden afgeraden door de overheid. Dat betekent ook dat je wellicht een verhoogd risico loopt ten opzichte van het risico in Nederland. Bestudeer het reisadvies goed.
8. Kosteloze annulering is niet zomaar mogelijk als de omstandigheden verslechteren. Per geval moet worden beoordeeld wat de effecten zijn op de uitvoering van de reisdiensten. Maatregelen en eisen die de lokale overheid aan je oplegt vallen binnen jouw risicosfeer. Houd daar rekening mee voordat je boekt.
9. Wij adviseren dringend om een reisverzekering én annuleringsverzekering af te sluiten die zo goed mogelijk de risico’s gemoeid met reizen in tijden van corona dekt. Reis je naar een als ‘code oranje’ aangemerkt gebied, controleer dan of de verzekering dit dekt. Dit geldt ook voor het verplicht in zelf-quarantaine moeten gaan na een positieve testuitslag. Dit risico is niet langer gedekt door alle verzekeringsmaatschappijen.

Reis- en annuleringsverzekering

Als je een reis boekt dien je een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten. Om een volledige dekking te hebben regel je de annuleringsverzekering binnen 7 dagen na boeking. Bij annulering is een geldige reden noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van de annuleringskosten (de voorwaarden zijn verschillend per verzekeringsmaatschappij) Denk bij de reisverzekering aan de wintersportdekking! WintersportDeluxe werkt samen met de Europeesche, een reisverzekeraar voor liefhebbers, door liefhebbers. De Europeesche is met bijna 100 jaar kennis en ervaring dé specialist in reis- en recreatieverzekeringen.

Garantiefonds GGTO

WintersportDeluxe is aangesloten bij Garantiefonds GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators). Dit houdt in dat jouw geld verzekerd is en dat jouw vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als wij in financiële problemen zouden komen en de reis om die reden niet naar behoren kunnen uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek, maar ook tijdens de reis. Bovendien garandeert het Garantiefonds GGTO tijdens jouw verblijf jouw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. WintersportDeluxe brengt haar reizigers voor deze garantieregeling een klantenbijdrage van € 7,50 per persoon in rekening. Met deze bijdragen, die worden afgedragen aan de GGTO, wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

VvRK | Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties

Ook is WintersportDeluxe aangesloten bij de Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties. VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. De VvKR heeft op dit moment 405 leden. Alle leden die pakketreizen aanbieden zijn aangesloten bij een reisgarantieregeling zoals het Garantiefonds GGTO .Tevens hebben alle leden ook een verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor reisorganisaties / touroperators. Deze aansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt schade aan personen en/of zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade mocht er onverhoopt tijdens de reis iets gebeuren.

Reisadviezen

Lees hier meer over de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland
Lees hier meer over de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België

Frankrijk
Nederlandwereldwijd
Gouvernement

Oostenrijk
Nederlandwereldwijd
Austria.info

Zwitserland
Nederlandwereldwijd
Myswitzerland

Coronavirus wintersportDeluxe